Spódnice
Koszule
Bluzy

ZWROTY REKLAMACJE

[BANER-WZ]

ZWROTY

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo zwrócić zakupiony towar, bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, prania i powinny posiadać wszystkie oryginalne metki. Zwracane produkty muszą znajdować się w takim samym stanie, jak w momencie ich otrzymania. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, poinformuj nas o swojej decyzji wypełniając formularz zwrotu i wysyłając pocztą elektroniczną wpisując w tytule maila „zwrot’’ na adres:

sklep@feria.pl

Oświadczenie możesz sformułować również samodzielnie. Następnie zwracany produkt wyślij do nas wraz z paragonem i formularzem na adres:

Podwysocki sp.j
ul. Lodowa 92
93-232 Łódź

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrot należności za produkt nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jaki został użyty przy zakupie produktu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Pobierz formularz zwrotu  

REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z dnia 24 czerwca 2014 r.) na wszystkie produkty zakupione w sklepie przysługują uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu.

W celu zareklamowania zakupionego w naszym sklepie produktu sugerujemy, prosimy użyć formularza reklamacji. Opis reklamacji można również przygotować samodzielnie.

W pierwszej kolejności wypełniony formularz reklamacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@feria.pl, w tytule maila wpisując „Reklamacja”

Następnie reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji prześlij na adres:

Podwysocki sp.j
ul. Lodowa 92
93-232 Łódź

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni. Poinformujemy Cię o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

W razie pytań prosimy o kontakt sklep@feria.pl

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.